Politici NationalCERT

Politica de Confidentialitate

 

Scopul Politicii de Confidentialitate este asigurarea de catre NATCERT a confidentialitatii oricaror informatii ce constituie proprietatea clientului.

Indeplinirea acestei politici se realizeaza prin:

 • Stipularea conditiilor referitoare la confidentialitatea informatiilor si a datelor ce constituie proprietatea clientului in contractul de certificare;
 • Incheierea acordurilor pentru asigurarea confidentialitatii informatiilor obtinute prin derularea activitatilor de certificare, la toate nivelurile din
  structura companiei, inclusiv comitete, organisme sau persoane din exterior care actioneaza in numele companiei. NATCERT asigura confidentialitatea inclusiv
  pentru dovezile obiective si inregistrarile de audit (rapoarte de audit, rapoarte de actiuni corective, consemnari auditori etc.);
 • Punerea la dispozita partilor interesate doar a datelor ce privesc statutul certificarii, si anume: denumirea organizatiei, sediul, domeniul certificat
  sau domeniile certificate, numarul de angajati, numarul si valabilitatea certificatului sau certificatelor;
 • Notificarea in avans a clientului in cazul in care organismul este obligat prin lege sa divulge anumite informatii despre acesta;
 • Pastrarea confidentialitatii informatiilor obtinute despre clienti de la alte parti interesate (reclamanti, autoritati etc.)

Politica privind Colectarea datelor

 

In cadrul website-ului nostru si a canalelor de social media (sau platforme tip chat), sunt formulare de adresare / solicitare informatii si preturi ce necesita sa completati cu datele dvs. pentru a va putea contacta/raspunde ( nume, adresa de email, nr. telefon). Prin bifarea sau utilizarea lor, acestora sunteti de accord sa le utilizam pentru a va contacta si pentru a va furniza informatii. Firma noastra nu colecteaza si nu stocheaza date in vederea distribuirii lor catre alte companii terte.

Prin utilizarea lor, clientul este de acord sa i se prelucreze datele personale precum: numele, prenumele, datele de contact.

Canalele de informare pot fi: SMS, email, chat sau telefonic.

Clientul poate solicita conform legii europene GDPR interogarea platformei noastre de prelucrare a datelor si poate solicita eliminarea datelor personale din sistem printr-o cerere scrisa la punctul de lucru. Firma noastra, nu ofera accesul la terte persoane/companii asupra datelor personale ale clientilor.

Clientul care a furnizat datele personale poate solicita firmei sa verifice si sa stearga respecivele date stocate, conform termenilor si conditiilor indicate si specificate in legea GDPR

Politica de Impartialitate

 

Scopul Politicii de Impartialitate este asigurarea impartialitatii, independentei si integritatii activitatilor de certificare desfasurate de NATCERT,
in vederea obtinerii increderii partilor interesate privind in obiectivitatea si impartialitatea procesului de certificare.

In vederea asigurarii impartialitatii, NATCERT a stabilit in structura sa organizatorica un departament ce se implica in dezvoltarea politicilor si
procedurilor si in monitorizarea activitatilor desfasurate.

Departamentul analizeaza anual modul in care posibilele conflicte de interese privind asigurarea impartialitatii sunt tinute sub control si are dreptul
sa ia masurile ce se impun, in mod independent atunci cand nu se tine cont de recomandarile sale.

Managemntul de la cel mai inalt nivel din cadrul NATCERT acorda o atentie deosebita asigurarii impartialitatii si obiectivitatii procesului de certificare
si se asigura ca riscurile legate de aparitia unor posibile conflicte de interese sunt identificate, analizate, documentate si tinute sub control.

Pentru asigurarea impartialitatii procesului de certificare, NATCERT se angajeaza:

 • Sa trateze cu impartialitate fiecare cerere de certificare aplicand aceleasi proceduri si tarife;
 • Sa nu furnizeze certificarea atunci cand o relatie a sa constituie o amenintare pentru impartialitate;
 • Sa se asigure de evaluarea independenta a rezultatelor auditurilor astfel incat decizia de certificare sa fie luata in mod impartial si obiectiv;
 • Sa nu permita presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care sa compromita impartialitatea personalului din cadrul organismului;
 • Sa se asigure ca personalul care efectueaza auditurile de terta parte actioneaza in mod obiectiv si impartial prin declararea oricarui posibil conflict de interese;
 • Sa se asigure ca tot personalul din cadrul companiei semneaza si isi asuma declaratia de confidentialitate si impartialitate;
 • Sa se asigure ca ofera incredere tuturor partilor interesate prin aplicarea principiilor: impartialitate, transparenta, confidentialitate, competenta,
  responsabilitate si capacitate de raspuns la reclamatiile privind decizia de certificare.

Politica in Domeniul Calitatii

 

Scopul Politicii in Domeniul Calitatii este de a furniza servicii de certificare intr-o maniera profesionista si la cel mai inalt nivel calitativ, astfel incat sa se
asigurare increderea si convingerea tuturor partilor interesate cu privire la impartialitatea si competenta evaluarii.

NATCERT furnizeaza servicii de certificare tuturor organizatiilor care doresc sa-si certifice sistemul de management, indiferent de marime, domeniu de activitate,
apartenenta la un anumit grup sau ramura economica, respectand urmatoarele principii:

 • Impartialitate, independenta si integritate, stabilite in sistemul de management al calitatii, prezentate tuturor partilor interesate prin “Politica de impartialitate;
 • Competenta profesionala a personalului companiei pentru a adauga un plus de valoare sistemului de management implementat de clienţi;
 • Responsabilitate prin faptul ca decizia de certificare se bazeaza pe dovezi de conformitate suficiente si obiective;
 • Transparenta asigurata prin informatii liber accesibile pe pagina web www.nationalcert.ro, informatii referitoare la procesul de certificare, precum si la statutul certificarii clientilor prin sistemul propriu implementat;
 • Confidentialitatea asigurata pentru toate informatiile obtinute sau create in cursul activitatilor de certificare la toate nivelurile si in toate structurile sale, conform ”Politicii de confidentialitate”;
 • Capacitatea de raspuns eficace la reclamatii prin procesarea adecvata si solutionarea in cel mai scurt timp a oricarei reclamatii.

Aplicarea acestor principii permite companiei atingerea obiectivelor propuse, si anume:

 • Satisfacerea in mod constant a cerintelor clientilor si a tuturor partilor interesate de procesul de certificare;
 • Cresterea cotei de piata prin credibilitate, recunoastere si dezvoltare continua;
 • Imbunatatirea continua a propriului sistem de management.

Politica privind Transparenta Informatiilor

 

Scopul Politicii privind Transparenta Informatiilor este asigurarea de catre companie in mod adecvat si oportun a transparentei informatiilor neconfidentiale
referitoare la procesul de certificare si la statutul certificarii, catre toate partile interesate, pentru a castiga increderea in integritatea si credibilitatea certificarii.

Indeplinirea acestei politici se realizeaza prin:

 • Publicarea la cerere a informatiilor privind politicile adoptate de managementul companiei, schemele de certificare si procedurile de certificare;
 • Punerea la dispozitia clientilor companiei a informatiilor privind politicile adoptate de managementul companiei, schemele de certificare si procedurile de certificare;
 • Punerea la dispozitia clientilor, odata cu inmanarea certificatului sau a certificatelor, a siglelor aferente certificatului sau certificatelor emise;
 • Comunicarea prompta si eficienta cu toate partile interesate prin corespondenta scrisa, e-mail, fax, telefon, precum si prin alte metode de comunicare.

Doriti sa vedeti oferta noastra?